Vĩnh Phúc

Khu Cong Nghiep Song Lo I Vinh Phuc

Khu Công Nghiệp Sông Lô I – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 177.7ha

Giá: 60 USD/m² chưa bao gồm VAT

Chi tiết

Kcn Tam Duong 2 Khu A Vinh Phuc

Khu Công Nghiệp Tam Dương II (Khu A) – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 176.53ha

Giá: 50 USD/m² chưa bao gồm VAT

Chi tiết

Img 5

Tổng quan về khu công nghiệp Tam Dương II – khu B

Địa chỉ: Xã Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và xã Tam Quan, Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 185.6ha

Giá: 50 USD/m² chưa bao gồm VAT

Chi tiết

Khu Cong Nghiep Thai Hoa Lien Son Lien Hoa

Tổng quan về khu công nghiệp Thái Hòa- Liễn Sơn- Liên Hòa tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Bắc Bình, Thái Hòa, Liên Hòa, Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 600 ha

Giá: 60 USD/m² Dự kiến

Chi tiết

Tong Quan Kcn Lap Thach Ii

Khu Công Nghiệp Lập Thạch II – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Đồng Ích, Tiên Lữ, Tủ Du, Bản Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 250ha

Giá: 70USD/m2

Chi tiết

Khu Cong Nghiep Vinh Thinh

Tổng quan về khu công nghiệp Vĩnh Thịnh- Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 270 ha

Giá: 60 USD/m² chưa bao gồm VAT

Chi tiết

Tong Quan Kcn Lap Thach

Khu Công Nghiệp Lập Thạch I – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 130

Giá: 60USD/m2

Chi tiết

Khu Cong Nghiep Hoi Hop Vinh Phuc Small (1)

Khu công nghiệp Hội Hợp – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Xã Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 150ha

Giá: 60 USD/m² chưa bao gồm VAT

Chi tiết

Tong Quan Kcn Phuc Yen

Khu Công Nghiệp Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Diện tích: 150

Giá: 70USD/m2

Chi tiết